Thứ Bảy, 20 tháng 4, 2013

HƯU

   Hưu đâu phải " chết lâm sàng"
Hưu là sống thật, đàng hoàng sạch thơm
   Hưu đâu phải " chết chưa chôn"
Hưu là đang sống đẹp hơn mỗi ngày
   Bởi vì từ trước đến nay
Có ai tham nhũng những ngày nghỉ hưu ?
   Chẳng hề lãng phí chi nhiều
Còn đâu quyền nữa mà tiêu tiền chùa
   Hưu đâu phải là phế thừa
Vẫn còn có ích sớm trưa cho đời
   Chỉ mong sống khỏe, sống vui
Cùng làm điều thiện với người gần xa
   Nhiều người vẫn vác tù và
Không lương phục vụ cho bà con dân
   Hưu đâu đồng nghĩa tàn xuân
Vẫn yêu nếu thấy mình cần lứa đôi
   Yêu cho cuộc sống thêm tươi
Bởi yêu để trở thành người sống lâu.

Nguyễn văn Thọ, 0902294881
nguyen_tho1939@yahoo.com

1 nhận xét:

 1. BÙI LIÊN SuuTam & Nâng cao L2 “Vè Hưu”
  VỀ HƯU
  Về hưu là chết lâm sàng
  Tiền tiêu hơi hẻo…Nói ngang rất nhiều!(HTH)
  ***
  "Về hưu nói chẳng ai nghe
  Đe không ai sợ
  Vợ chả ai chăm
  Nằm không ai bóp
  Họp(chém gió) chả ai ghi"
  Đi không(ai) xe đón…(HTH)
  Xí xớn không ai chủ chi
  Chỉ huy không ai làm lính
  Muốn tính… không ai muốn cho nợ
  Trốn vợ…đi,
  nhưng “phong bì”không ai biếu
  hay là thử làm nhà thơ, lập chiếu
  làm chủ nhiệm …chơi thơ…???
  … phởn phơ được phong TRƯỞNG BAN LIÊN LẠC Lớp?
  Có khi cũng tốt:
  Được chân rửa bát, lau sàn,
  Đón- đưa cháu đi học
  Nửa đêm lóc cóc…
  Gõ phím làm thơ
  Enter! Lệnh In đánh phóc!
  Thư gửi lên giời…
  Thư về tới tấp…Mời…!
  Hóa ra về hưu không mệt
  Ta tìm thấy mình…Mình Biết!
  Thì ra: Hạnh phúc…cũng giản dị thôi!
  Nhật Tân, 24/09/2015, 3hAM

  Trả lờiXóa