Thứ Tư, 5 tháng 11, 2014

Tác giả Nguyễn Văn Thọ: SỐNG ĐẸP

            
           SỐNG ĐẸP

   Bên Hồ Tây đẹp tuyệt vời
Thuỵ Khuê đẹp cảnh, đẹp người thường dân
   Họ tham gia Hội thiện tâm
Mê làm việc thiện xa gần khắp nơi
   Việc nhà bận rộn không ngơi
Vẫn giành công sức giúp người khó khăn
   Tặng người bệnh cháo để ăn
Hàng tuần đến Viện để thăm, phát quà
   Hội viên nam, nữ, trẻ, già
Thêm người tốt bụng đi qua góp vào
   Số tiền dù thấp hay cao
Quỹ từ thiện giúp đồng bào không may
   Có người ốm nặng nhiều ngày
Hội mang quà đến trao ngay tại nhà
   Mang lòng nhân ái đi xa
Vào miền Trung để trao quà nạn nhân
   Họ lên Tây Bắc góp phần
Mang quà cứu trợ tặng dân còn nghèo
   Người già tài sản không nhiều
Vẫn làm từ thiện sớm chiều ước mong
   Luôn luôn sống đẹp tấm lòng
Tâm linh hướng thiện sáng trong tình người
   Nhà Chùa đẹp đạo, tốt đời
Làm theo Phật dạy cho người tình thương
   Có nhà tứ đại đồng đường
Cùng làm từ thiện tấm gương tuyệt vời
   Xin mời bạn ghé thăm chơi
Nơi đây đẹp lắm những người THIỆN TÂM.

Ngày 5/11/2014
Nguyễn Văn Thọ, 0902294881
tho.nguyen1939@gmail.com