Chủ Nhật, 12 tháng 5, 2013

ĂN BẨN

( Thư ngỏ gửi Trung tâm y tế dự phòng Hà Nội)
    
      Hỡi cô tiêm chủng vắc xin
Áo thì trắng mà trái tim đen ngòm
     Bớt liều tiêm của trẻ con
Thế là ăn bẩn chẳng ngon tý nào
   Bà con phẫn nộ biết bao
Đòi trừng trị hết kẻ nào gian tham
   Làm cho đồng nghiệp buồn oan
Là con sâu hại, cô làm bẩn canh.

Tháng 5/2013
Nguyễn văn Thọ,