Thứ Ba, 23 tháng 7, 2013

THĂM K 9 NHỚ BÁC HỒ


   Xã Minh Quang, huyện Ba Vì
Thuộc Hà Tây cũ, nay về Thủ Đô
   Chập trùng rừng núi mộng mơ
Êm đềm nước chẩy nên thơ sông Đà
   Tiết trời mát mẻ hiền hòa
Đá Chông - K 9 khó mà ai quên
   Nơi đây lãnh đạo từng lên
Họp hành, làm việc thường xuyên an toàn
   Những năm đánh Mỹ gian nan
Thi hài của Bác tạm quàn tại đây
   Tự hào, vinh dự Hà Tây
Canh cho Bác nghỉ đêm ngày bình an
   Đến ngày toàn thắng vinh quang
Bác về Hà Nội đàng hoàng trong Lăng
   Mỗi lần con cháu lên thăm
Nhớ về quá khứ khó khăn một thời
   Nhắc nhau tất cả mọi người
Hãy làm thật đúng những lời Bác khuyên
   Thi đua phấn đấu luyện rèn
Kiệm, cần, liêm, chính không quên bao giờ
   Thăm K 9 nhớ Bác Hồ
Bác đi để lại cơ đồ sáng tươi
   Việt Nam từng bước đổi đời
Hiên ngang cùng với loài người tiến lên.

Nguyễn văn Thọ, 0902294881
nguyen_tho1939@yahoo.com