Thứ Ba, 23 tháng 4, 2013

ĐỪNG BỎ THƠ( Phản hồi bài XIN CHỪA của bác Vũ Kiệt)

(Kính tặng Bác Vũ Kiệt)

Chẳng hay bác thật hay đùa
Bỗng dưng tuyên bố xin chừa làm thơ
Thi huynh, thi hữu bất ngờ
Đoán rằng bác đã yêu cô, bà nào ?
Yêu cả hai cũng chẳng sao
Yêu thì yêu bác nỡ nào bỏ thơ
Bạn thơ buồn chán thẫn thờ
Mong rằng bác chỉ giả vờ đùa chơi.

Nguyễn văn Thọ