Thứ Hai, 19 tháng 5, 2014

Tác giả Bùi Liên 0912566549


                         TIẾNG THƠM

   Tiếng thơm lan khắp tỉnh thành
Viếng thăm Đại tướng một nhành hoa tươi
   Phong bao lễ mặn xin thôi
Rằng "Ông Văn" sống một đời thanh liêm
   Chớ dâng sớ mã hão huyền
Hương thơm một nén có liền trao tay
   Biên phòng cảnh giác đêm ngày
Noi gương "Ông Cụ" *lòng này sắt son
   Một đời vì nước vì non
Thương dân - Tâm- Đức vẫn còn vẹn nguyên.
* Cụ Hồ Chí Minh
Quảng Bình- Hòn La Vũng Chùa 30/4/2014
Bùi Liên Huutaytayh@yahoo.com.vn