Thứ Bảy, 13 tháng 7, 2013

CA DAO MỚI


          Ô DÙ

     Ô dù che nắng, che mưa
Che ngài "đầy tớ" nhờ mua chức quyền
   Có quyền kiếm được nhiều tiền
Nhiều tiền thì phải cúng lên ô dù.

Nguyễn văn Thọ

CA DAO MỚI


         PHÊ VÀ TỰ PHÊ

     Phê bình và tự phê bình
Như là tắm gội sạch mình toàn thân
   Phải làm từ đầu đến chân
Tắm gội từng phần vẫn bẩn, vẫn hôi
   Đã thành chân lý mọi thời
Quan mà không sạch suốt đời khổ dân.

Nguyễn văn Thọ