Thứ Hai, 15 tháng 4, 2013

KIỂM ĐIỂM

( Theo phát biểu của TBT Nguyễn Phú Trọng tại TP Hồ Chí Minh và Bình Phước)

   Bấy nay tin tức vẫn đưa
Phê bình, kiểm điểm sớm trưa tưng bừng
   Bước đầu kết quả đáng mừng
Sai lầm xử lý nói chung rõ ràng
   Người sai nhận sửa đàng hoàng
Tình hình chiều hướng ngày càng tốt lên
   Nhưng còn cán bộ, đảng viên
Phê bình, kiểm điểm chưa nghiêm chấp hành
   Vòng vo tránh lỗi loanh quanh
Đảng cần kiên quyết đấu tranh đến cùng
   Làm đi, làm lại không ngừng
Sai lầm xử hết tránh đừng sót ai
   Mục tiêu chỉnh Đảng lâu dài
Đảng- dân trên dưới, trong ngoài ấm êm.

Tháng 4/2013
Nguyễn văn Thọ, 0902294881
nguyen_tho1939@yahoo.com