Thứ Năm, 10 tháng 10, 2013

Tác giả Nguyễn Văn Thọ


            LÒNG DÂN

   Đau buồn Tướng Giáp ra đi
Bà con tự lặn lội về viếng ông
   Đoàn người như biển mênh mông
Làm theo mệnh lệnh từ trong tim mình
   Coi ông như người gia đình
Cùng nhau bầy tỏ cảm tình tiếc thương
   Về đây thành kính tấm gương     
Vẫn đang tỏa sáng con đường dân đi
   Lòng dân sức mạnh thần kỳ
Tình dân vĩnh cửu tấm bia muôn đời
   Là tài sản quý tuyệt vời
Đó là bài học làm người cho ai
   Chớ dùng quyền thế ra oai
Hành dân, dân tránh...chạy dài...mất dân
   Bao lần đại thắng ngoại xâm
Là nhờ thế trận lòng dân vững bền
   Mất dân là mất niềm tin
Tình dân hơn mọi lợi quyền,vinh quang.

Ngày 13/10/2013
Nguyễn Văn Thọ, 0902294881

TIẾC THƯƠNG TƯỚNG GIÁP

   Tướng Võ Nguyên Giáp đi rồi
Nhưng còn sống mãi đời đời trong dân
   Ông là một bậc vĩ nhân
Chữ Tài, Đức, Nhẫn, Nhân, Tâm xứng tầm
   Ông là vị Tướng của dân
Là người anh cả của quân đội mình
   Ông là vị tướng hòa bình
Cũng là nhà giáo nghĩa tình bao la
   Bạn bè khắp chốn gần xa
Phục tài quân sự tinh hoa nước mình
   Kẻ thù nể trọng khiếp kinh
Mọi người thương tiếc nghiêng mình tiễn ông
   Dân ta nam, bắc, tây, đông
Học ông sống đẹp sáng trong tình người
   Ông là bất tử trên đời
Mong sao đất nước nhiều người như ông.

Nguyễn Văn Thọ.