Thứ Hai, 14 tháng 10, 2013

Tác giả Nguyễn Văn Thọ


          NƯỚC MẮT MIỀN TRUNG

   Bão mười, mười một ập vào
Miền Trung nước mắt tuôn trào không ngơi
   Hòa cùng với nước của trời
Lại thêm thủy điện các nơi đổ về
   Bật đài lên để mà nghe
Bật xem vô tuyến hoặc về miền Trung
   Để xem hậu quả bão bùng
Để xem cảnh ngộ vô cùng thương tâm
   Để chung nỗi khổ của dân
Để giảm đi tiếng thét gầm "dô" "dô"
   Để làm thật theo Bác Hồ
Tránh đừng lãng phí, tham ô tiền chùa
   Hoãn xây Trụ sở cung Vua
Bớt ô tô xịn sắm mua đắt tiền
   Cắt tua xuất ngoại vô duyên
Bớt đi tham nhũng bạc tiền của dân
   Thôi đi vun vén cá nhân
Tăng cường trách nhiệm, lương tâm , tình người
   Tăng niềm thương tiếc không nguôi
Trong cơn thảm họa nhiều người ra đi
   Thương người chẳng tính toán gì
Hy sinh dũng cảm chỉ vì cứu dân
   Vì đồng loại đã xả thân
Họ luôn xứng đáng nhiều lần tôn vinh
   Tôn vinh cả đất nước mình
Chung tay đùm bọc, ấm tình Việt Nam.

Ngày 16/10/2013
Nguyễn Văn Thọ, 0902294881 nguyen_tho1939@yahoo.com

          GỬI ÔNG VÕ ĐIỆN BIÊN

   Cảm ơn ông Võ Điện Biên

Về lời phát biểu tự nhiên chân tình
   Đúng như Di nguyện Cha mình
Nỗi niềm của những dân lành nước ta
   Tiễn đưa Đại tướng đi xa
Tôn vinh người mất đã qua mọi thời
   Tri ân tất cả mọi người
Vì dân, vì nước suốt đời xả thân
   Cảm ơn bè bạn xa gần
Cảm ơn toàn thể nhân dân tiễn Người
   Trẻ, già, trai, gái nhớ lời
Học ông chữ NHẪN tuyệt vời đi lên
   Kiệm, cần, liêm, chính thường xuyên
Lợi quyền dân tộc đặt lên hàng đầu
   Dân ta tha thiết nguyện cầu
Việt Nam cường thịnh, mạnh giầu, văn minh.

Ngày 15/10/2013
Nguyễn Văn Thọ, 0902294881 nguyen_tho1939@yahoo.com           
                  
                  SONG TOÀN

    Tướng Võ Nguyên Giáp đi xa
Một tinh hoa Việt xứng là vĩ nhân
   Võ ra võ, văn ra văn
Võ tài thắng giặc, văn ăn ở hiền
   Ở tầm cao của chức quyền
Dĩ công vi thượng, bạc tiền không tham
   Dân ra dân, quan ra quan
Tướng ra Tướng, quân được làm việc to
   Thày ra Thày, trò ra trò
Học, làm xuất sắc Thày Hồ dạy răn
   Kiên trì chữ NHẪN bao năm
Vượt qua sóng gió, khó khăn cuộc đời
   Song toàn TÀI - ĐỨC tuyệt vời
Lương tâm trong sáng, tình người đậm sâu
   Tấm lòng ân nghĩa trước sau
Xót từng giọt máu, nỗi đau đồng bào
   Toàn dân tuổi thấp hay cao
Coi là lẽ sống khác nào Thần Tiên
   Học ông cố gắng luyện rèn
Theo gương sáng chói chính, liêm, kiệm, cần
   Trọn đời yêu nước, thương dân
Ông là bất tử trong nhân dân mình.

.Ngày 16/10/2013
Nguyễn Văn Thọ, 0902294881