Thứ Hai, 6 tháng 5, 2013

LỬA LÒNG

   Ngồi gom một chút lửa lòng
Người ơi xa mãi lặng trong câu thề
   Thu về cái gió se se
Bên thềm lá rụng mà se sắt lòng.

   Mượn câu người gửi để hong

Cho vơi sầu nhớ lạnh mong tháng ngày
   Viết rồi ai ? Gửi ai đây ?
Xua đi cái gió heo may đang về.

Hoàng Sắc, 04 37573 721

CỨ VUI CA

   
   Bẩy mươi chẳng chịu mình già
Dẫu rằng tuổi đã lên bà lên ông
   Du lịch Nam, Bắc, Tây. Đông
Hát hò, thơ phú, đùa bông, bạn bè...
   Cháu con, bè bạn đi về
Ốm đau đeo bám chẳng hề vân vi
   Sẵn sàng chờ đón ngày đi
Sinh, lão, bệnh, tử có gì phải lo
   Cuộc đời như một giấc mơ
Vẫn luôn có chuyện bất ngờ xẩy ra
   Bởi đây là cõi ta bà
Nhiều kẻ khẩu Phật tâm xà quanh ta
   Kệ đời ta cứ vui ca
Để cây nẩy lộc, cỏ hoa đâm chồi
   Cảm ơn Cha, Mẹ, Đất, Trời
Cho ta cuộc sống làm người thế gian.

Kim Chi, 1/5/2013