Thứ Sáu, 5 tháng 4, 2013

HIẾN MÁU

(Hưởng ứng Hiến máu nhân đạo)

   Một giọt máu đỏ cho đi
Cứu người từ cõi chết về với ta
   Đẹp thay truyền thống ông, cha
Con Rồng, cháu Lạc một nhà sống chung
   Sẻ chia đau khổ vui mừng
Chẳng hề vô cảm dửng dưng ngại ngần
   Âu là quy luật đồng lần
Giúp người sẽ được nhân dân cứu mình
   Mọi người hãy hưởng ứng nhanh
Sắn sàng hiến máu nhiệt tình tham gia
   Bà con khắp nẻo gần xa
Cùng đi hiến máu chúng ta cứu người.

Nguyễn văn Thọ, 0902294881

HIỂM HỌA BOM MÌN

   Chiến tranh kết thúc đã lâu
Còn gây chết chóc thương đau bao người
   Vẫn đây tội ác tầy trời
Kẻ thù giấu mặt giết người ngày đêm
   Ba trăm năm nữa chưa yên
Vẫn còn vang tiếng khóc rên ở đời
   Các anh chị công binh ơi
Đã lao vào cứu mọi người hiểm nguy
   Tấm gương dũng cảm diệu kỳ
Toàn dân ta nhớ khắc ghi đời đời
   Ôi những con người tuyệt vời
Đã hy sinh để cho đời bình yên
   Cho nước ta khắp mọi miền
Bom mìn dọn hết mọc lên công trình.

Nguyễn văn Thọ, 0902294881
nguyen_tho1939@yahoo.com