Thứ Bảy, 4 tháng 5, 2013

TIẾC THƯƠNG NGUYỄN VĂN NAM

( Em Nguyễn văn Nam học sinh lớp 12 ở Đô Lương, Nghệ An cứu 4 bạn thoát chết đuối nhưng bản thân em qua đời vì bị nước cuốn trôi. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gửi thư khen và tặng quà động viên gia đình. Tỉnh Nghệ an phát động phong trào học tập tấm gương dũng cảm của Nguyễn văn Nam)

   Nguyễn văn Nam ở Nghệ An

Mất đi để lại muôn vàn tiếc thương
   Quên mình cứu bạn trên đường
Trong em rực sáng  tấm gương làm người
   Nghèo nhưng sống đẹp tuyệt vời
Nêu bài học quý cho đời noi theo.

Ngày 4/5/2013

Nguyễn văn Thọ, 0902294881
nguyen_tho1939@yahoo.com