Chủ Nhật, 14 tháng 4, 2013

PHẢI ĐÂU

   Phải đâu tật là phế tàn
Nhiều người khuyết tật vẫn làm không chơi
   Phải đâu số phận mồ côi
Ai ai cũng trở thành người bỏ rơi
   Họ là những người tuyệt vời
Vượt lên số phận vào đời lập thân
   Thân hình khiếm khuyết một phần
Nhưng mà trí tuệ, tinh thần vẹn nguyên
   Ôi những con người tật nguyền
Nêu gương vượt khó tiến lên không lùi.

Thấng 4/2013
Nguyễn văn Thọ, 0902294881
nguyen_tho1939@yahoo.com

HÃY VĂN MINH

Ta kiềm chế họ càng lấn tới
Càng hung hăng quấy rối Biển Đông
Quen dùng vũ lực trong vùng
Luật biển quốc tế ký không thi hành
Giết người- giết hòa bình, hữu nghi
Kẻ chủ mưu cần trừng trị nghiêm
Văn minh ứng xử láng giềng
Nói mười sáu chữ chớ quên phải làm.

Tháng 4/2013
Người dân Việt.