Chủ Nhật, 30 tháng 6, 2013

CHUYỆN ĐỜI, CHUYỆN THƠ


Văn chương chữ nghĩa tự bao đời
Hay dở tâm ta với đất trời
Bản ngã mỗi người luôn một khác
Văn đàn trăm miệng ắt muôn lời
Khiêm nhường lịch lãm huynh tìm tới
Tự mãn, phàm phu đệ tác, dời
Trọng nghĩa cởi lòng thơ mới thú
Khen mình chê bạn hỏng sân chơi.

Bùi Liên.

Thơ sưu tầm :

ĐỖ PHỦ LUẬN VĂN CHƯƠNG

Văn chương thiên cổ sự
Đắc thất thổn tâm tư
Tác gia giai thù biệt
Thanh danh khởi lăng thùy

Dịch nôm:

Văn chương chuyện muôn đời
Hay dở ở trong tâm
Ý mỗi người một khác
Biết đâu là tiếng tăm.