Thứ Sáu, 14 tháng 3, 2014

Tác giả Nguyễn văn Thọ


XUỐNG CẤP, LÊN CHỨC

Cầu to rạn nứt, cấu treo đứt dây
Đường thì sụt lở đó đây
Công trình xuống cấp đêm ngày không phanh
Quan thì lên chức khá nhanh
Tiền xây bớt xén chất thành núi cao
Họ treo tính mạng đồng bào!
Hỏi rằng tai hoạ khi nào bớt tăng?

Nếu hòn đất biết nói năng
Khối Ngài dự án thành thằng tội nhân.

HIỂM HOẠ BOM MÌN
( Nhân dịp Hội nghị quốc tế giúp Việt Nam dọn gỡ bom mìn)

   Chiến tranh kết thúc đã lâu
Vẫn gây chết tróc thương đau bao người
   Còn đây tội ác tầy trời
Kẻ thù giấu mặt giết người ngày đêm
   Nhiều trăm năm nữa chưa yên
Còn vang tiếng khóc kêu rên trên đời
   Công binh dũng cảm tuyệt vời
Lao vào nguy hiểm cứu người quản chi
   Tấm gương cao quý diệu kỳ
Toàn dân ta nhớ khắc ghi đời đời
   Các anh chị yêu quý ơi
Đã hy sinh để cho đời bình yên
   Cho quê hương khắp mọi miền
Bom mìn dọn sạch mọc lên công trình
   Cảm ơn bè bạn nhiệt tình
Đến đây giúp đỡ dân mình gỡ bom.

Xuân Giáp Ngọ 2014
Nguyễn văn Thọ, 0902294881