Thứ Tư, 12 tháng 6, 2013

NIỀM VUI BƯỚC ĐẦU


     Ai hay, ai dở rõ rồi
Sau khi lấy phiếu xong xuôi một ngày
   Việc làm rất mới, rất hay
Liệu rằng đất nước càng ngày tốt lên ?
   Dân ta sẽ bớt khổ thêm ?
Các ngài quan chức từ trên xứng tầm ?
   Thực lòng vì nước, vì dân ?
Nêu cao trách nhiệm, lương tâm, tình người ?

Nguyễn văn Thọ