Thứ Sáu, 25 tháng 9, 2015

Tác giả Phạm Tuấn Nhung

LINH ỨNG

Người lính đi ra trận
Mang theo đồng xu mòn vẹt lỗ
Vào chiến trường
" Kỷ niệm những ngày bẻ đít ốc" *
Nơi quê mẹ đau đáu nhớ thương!

Anh ngã xuống ở Tây Trường Sơn
Đồng xu bé đít ốc vẹt mòn
Ôm anh ngủ trong lòng đất bạn.

Mấy chục năm sau
Đồng đội đưa anh trở về Tổ Quốc
Đồng xu bé đít ốc vẹt mòn
Dẫn đường anh về với Quê hương
Ngủ trong lòng Mẹ.

27/7/2015
* Chữ ghi ở tờ giấy gói đồng xu chôn theo liệt sỹ
( Báo Văn nghệ số 30 ngày 25/7/2015)

Phạm Tuấn Nhung