Thứ Năm, 5 tháng 5, 2016

Tác giả NGUYỄN VĂN THỌ

            CẢM XÚC THÁNG NĂM

   Tháng Năm cảm xúc dâng trào
Những ngày lịch sử khắc vào trong tim
   Quân ta giải phóng Điện Biên
Thắng xâm lược Pháp, viết nên Sử vàng
   Tháng Năm mùng Chín vẻ vang
Kẻ thù phát xít đầu hàng Đồng minh
   Hoà bình về khắp hành tinh
Hồng quân Xô Viết quang vinh đời đời

   Một ngàn tám trăm chín mươi
Bác Hồ ra đời Mười chín tháng Năm
   Lớn lên Bác rất trở trăn
Cứu An Nam khỏi tối tăm cơ hàn
   Thoát đời mất nước lầm than
Việt Nam Độc lập vẻ vang cơ đồ
   Nhân ngày sinh của Bác Hồ
Cháu con nhớ Bác vô bờ, Bác ơi!
   Bác từng sống giản dị thôi
Nhưng là gương sáng muôn người noi theo
   Mỗi lần nhớ Bác kính yêu
Dân ta càng thấm những điều Bác khuyên
   Nhắc nhau rèn luyện thường xuyên
Kiệm - cần - liêm - chính không quên bao giờ

   Tiếc thay và thật không ngờ
Có người học Bác chỉ hô, không làm!
   Phạm vào tham nhũng tràn lan
Để dân bức xúc trái oan sớm chiều
   Chắc rằng Bác muốn một điều:
Quan - Dân tử tế thật nhiều nhiều hơn.