Thứ Năm, 4 tháng 7, 2013

THI ĐUA


     Bác Hồ kêu gọi thi đua
Dân ta đại thắng, địch thua chạy dài
   Mỗi người làm việc bằng hai
Hy sinh cống hiến miệt mài sớm trưa
   Quanh năm suốt tháng bốn mùa
Anh hùng, chiến sĩ thi đua rất nhiều
   Ngày nay đáng tiếc một điều
Quốc nạn tham nhũng lại nhiều hơn xưa
   Có người hô học Bác Hồ
Mà sao lãng phí, tham ô quá trời
   Thi đua như thế lạ đời
Mong thi đua THẬT hãy THÔI thi ĐÙA
   Noi theo theo gương của Bác Hồ
Mọi người đều thật thi đua, không đùa.

Nguyễn văn Thọ.

LUẬT THỦ ĐÔ( Có hiệu lực từ ngày 1/7/2013)


     Chào mừng Luật về Thủ đô
Thỏa lòng mong mỏi đợi chờ của dân
   Mong sao Luật sẽ góp phần
Tình hình Thành phố rất cần tốt lên
   Hết dần quá tải thường xuyên
Giao thông sẽ bớt triền miên tắc đường
   Xây thêm trường học, Nhà thương
Tăng cường phép nước, kỷ cương Đô thành
   Môi trường sạch, đẹp, tươi xanh
Số dân sẽ bớt tăng nhanh nhiều lần
   Luật không là chiếc gậy thần
Con người trách nhiệm, lương tâm càng cần
   Thực lòng vì nước, vì dân
Dựng xây Hà Nội xứng tầm Thủ đô.

Tháng 7/2013
Nguyễn văn Thọ.

HOAN HÔ PHIÊU TÍN NHIỆM


     Hoan hô Lãnh đạo nước ta
Đưa ra sáng kiến thật là tuyệt hay
   Có nhiều quan chức từ nay
Lấy phiếu tín nhiệm tốt hay là tồi
   Tiến hành đánh giá rạch ròi
Ai tài, ai kém ở nơi công quyền
   Ai nghiêm cần, kiệm, chính, liêm
Thực tài, thực đức ưu tiên hàng đầu
   Cử tri tha thiết yêu cầu
Lương tâm, trách nhiệm khi bầu cho ai
   Hãy làm thật đúng đừng sai
Tìm ra chính xác hiền tài nước ta
   Người nào quá kém loại ra
Cho tình hình của nước nhà tốt lên
   Lòng dân hồ hởi bình yên
Hết dần bức xúc niềm tin lại về.

Tháng 7/2013
Nguyễn văn Thọ, 0902294881