Thứ Hai, 24 tháng 6, 2013

SỢ VỢ


    Chồng mà sợ vợ là khôn
Chồng không sợ vợ...liệu hồn...thiệt to
   Một là không được ăn no
Hai là không được vợ cho chung giường
   Đói ăn gầy yếu giơ xương
Đói tình như kẻ ẩm ương tâm thần
   Thôi đành mang tiếng ngu đần
Kiên trì sợ vợ vì cần phải no
   No thì đầu óc vô lo
Đêm nằm ngủ ngáy o o vang nhà

Nguyễn văn Thọ, 0902294881