Thứ Bảy, 26 tháng 10, 2013

LÀM ĐẸP


   Mọc lên như nấm khắp nơi
Trung tâm làm đẹp cho người Việt ta
   Chỉ làm ở thịt và da
Cái đầu quan trọng người ta quên làm
   Để cho cái xấu lan tràn
Nhắc ai thẩm mỹ hãy làm từ trên.

Tháng 10/2013
Nguyễn Văn Thọ, 0902294881

PHONG BÌ TỘI TO


   Bộ trưởng thăng tiến đều đều
Ngành Y thì biết bao nhiêu bước lùi
   Thanh tra Y tế ngậm ngùi
Nấp đâu hay ở trên trời đang bay
   Để cho Thành phố bấy nay
Các Phòng mỹ viện ra tay lộng hành
   Đã từng làm chết dân lành
Có người thoát chết trở thành bệnh nhân
   Bộ trưởng Y tế phân trần
Sẽ nâng Y đức lên tầm cấp cao
   Nhưng không nói rõ khi nào ?
Mọi người bàn tán xôn xao nghi ngờ
   Bí thư Thành ủy âu lo
Biết quy trách nhiệm bây giờ cho ai ?!
   Người dân ngao ngán thở dài:
Kỷ cương hành chính nói hoài làm chi ?
   Phê rồi, phê lại, phê đi
Phải quy cho chiếc phong bì tội to!

Nguyễn Văn Thọ, 0902294881
nguyen_tho1939@yahoo.com