Thứ Bảy, 5 tháng 10, 2013

KÍNH VIẾNG BÁC ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP   Việt Nam vinh dự, tự hào
Có Đại tướng Giáp tài cao xứng tầm
   Bao năm ông chỉ huy quân
Đánh cho lũ giặc ngoại xâm chạy dài
   Một thời ai cũng hỏi ai:
Sao Trên giao việc trái tài của ông ?
   Tướng tài lừng lẫy chiến công
Phải làm kế hoạch vợ chồng sinh con ?
   Ông tin vào Đảng sắt son
Yên tâm nhiệm vụ làm tròn tốt hơn
   Kiên trì, nhẫn nại sớm hôm
Việc nào ông cũng luôn luôn hoàn thành
   Ông là vị Tướng hòa bình
Ông là vị Tướng nghĩa tình của dân
   Luôn luôn rực sáng chữ TÂM
Đức tài trọn vẹn - đại nhân diệu kỳ
   Tiếc thương ông đã ra đi
Nhân dân cả nước sầu bi đau buồn
   Mọi người mong mỏi luôn luôn
Có thêm Tướng Giáp kiên cường tài cao
   Phất cờ cứu giúp đồng bào
Đánh tan tham nhũng như bao kẻ thù
   Quan tham thì phải loại trừ
Đưa người xứng đáng đúng như dân cần.

Ngày 06/10/2013
Nguyễn Văn Thọ, 0902294881 nguyen_tho1939@yahoo.com