Thứ Tư, 3 tháng 7, 2013

ĐỜI ĐỜI BIẾT ƠN


   Nước non muôn dặm tươi xanh
Mãi còn khắc tạc tên anh nét vàng 
   Bên Đài kỷ niệm nghĩa trang
Chúng tôi xin thắp nén nhang nghĩa tình
   Chân thành viếng các vong linh
Đất thiêng yên nghỉ muôn tình yêu thương
   Anh đi nặng nghĩa quê hương
Mưa bom, bão đạn chiến trường xông pha
   Máu xương đổ khắp phương xa
Vì dân, vì Tổ quốc ta thanh bình
   Dâng đời tuổi trẻ quang vinh
Hồn thiêng sông núi bóng hình các anh
   Hiến dâng tất cả tuổi xanh
Đẹp như sao sáng long lanh giữa trời
   Hai bẩy tháng bẩy khắp nơi
Toàn dân thành kính, đời đời biết ơn.

Trương Nghĩa. 0977569142