Thứ Bảy, 11 tháng 5, 2013

NHẢY ĐẦM

     
     Ông bà đi tập nhảy đầm
Tăng gô, bi bốp ướt đầm mồ hôi
   Nhanh nhanh, chậm chậm tiến lui
Cũng te, cũng đổ, trời ơi là trời !
   Nhạc vals đã nổi lên rồi
Ông bà quay tít như hồi đang xuân
   Nhịp nhàng uyển chuyển đôi chân
Quanh sàn nhẹ lướt khi gần khi xa
   Tưởng rằng xế bóng chiều tà
Ai ngờ bốc lửa như là thanh niên
   Ngày ngày khiêu vũ thường xuyên
Sống vui, sống khỏe, hỏi tiên nào bằng ?!

Xuân Quý Tỵ 2013

Trọng Lộc, CN CLB thơ ca Thụy Khuê, 04-38432816