Thứ Sáu, 22 tháng 4, 2016

Tác giả Nguyễn Văn Thọ


CẤP CỨU NHỮNG CON SÔNG

TAI ƯƠNG

Tai ương đầy rẫy khắp nơi
Chúng đang giết hại những người thường dân
Sông, hồ bị bức tử dần
Nay thì biển cũng đến lần chết oan
Miền Trung khẩn thiết kêu than
Cá, tôm đang chết tràn lan đầy bờ
Miền Nam nước mặn tràn vô
Tây Nguyên nắng hạn cạn khô rưộng đồng
Trời sao độc ác vô cùng
Đang tâm tiêu diệt cây trồng, vật nuôi
Tiếc thay cũng chính con người
Đồng loã với trời giết chết dân ta
Phải chăng là Formosa?
Hay là ai đó giết ta hàng ngày?
Lẽ nào ta chịu bó tay
Cho họ hàng ngày đầu độc nhân dân ?.

Tháng 4/2016
Nguyễn Văn Thọ, 0902294881

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét