Thứ Bảy, 29 tháng 3, 2014

NGÀY TRÁI ĐẤT (29/3/2014)


   Mong sao trái đất thêm xanh
Chúng ta hãy nói, hãy hành động ngay
   Cùng nhau góp sức chung tay
Thực hành tiết kiệm điện ngày và đêm
   Môi trường sạch, đẹp thường xuyên
Cho ta sống khoẻ, bình yên mỗi ngày
   Nào cùng nhau hành động ngay
Hôm nay và mọi mọi ngày quanh năm.

Nguyễn văn Thọ, 0902294881