Thứ Sáu, 6 tháng 12, 2013

Tác giả Nguyễn Văn Thọ


            MỪNG NĂM MỚI

   Mừng năm mới hai nghìn mười bốn
Mong hoà bình khắp chốn hành tinh
   Bớt đi bạo lực, chiến tranh
Bớt thiên tai phá tan tành khắp nơi
   Bớt bệnh tật giết người, giết vật
Cho con người sống thật bình yên
   Luôn luôn toả sáng từ trên
Bớt đi tội ác do tiền gây ra
   Nạn tham nhũng phải lùi xa dần hết
Dân chủ, công bằng đoàn kết toàn dân
   Ấm no vật chất, tinh thần
Người người sống đẹp lương tâm, tình người.

Ngày 1/1/2014
Nguyễn Văn Thọ, 0902294881

          VUI VÀ BUỒN

   Hai nghìn mười ba sắp qua
Vui nhiều, đau đớn xót xa cũng nhiều
   Vui: kinh tế vẫn tăng đều
Tuy rằng có những chỉ tiêu chưa giành,
   Thông qua Hiến pháp hoàn thành,
Trồng người đổi mới toàn ngành từ nay,
   Nâng  quan hệ với Đông Tây
Bang giao sâu, rộng đó đây khắp miền,
   Tham gia Uỷ Ban nhân quyền,
Ngoại giao văn hoá đa biên tăng cường.
 Tiếc thay còn những điều buồn
Buồn: nhiều nước mắt dân thường tuôn rơi
   Thiên tai tàn phá tơi bời
Nước trời hoà nước mắt người miền Trung
   Các ngài thuỷ điện điên khùng
Xả thêm nhiều nước trong vùng dâng cao
   Biết bao nước mắt đồng bào
Của công thất thoát ào ào không ngơi
   Buồn thương Tướng Giáp đi rồi
Thương công dân Chấn tù mười năm oan
   Thương trẻ bị đánh dã man
Thương bệnh nhân chết phi tang chốn nào ?
   Thương người rét cóng vùng cao
Đói nghèo rình rập biết bao gia đình
   Bức tranh sáng - tối tình hình
Đã làm cho đất nước mình giảm vui
   Mong sao năm mới đến nơi
Vui nhiều, buồn ít... đất trời sáng trưng.

Tháng 12/2013
Nguyễn Văn Thọ, 0902294881
tho.nguyen1939@gmail.com
    
                    MOI

   Lương tăng chẳng đáng là bao
Xăng, ga, điện, nước xúm vào cùng moi
   Ông trời hãy xuống mà coi
Đồng lương còm cõi càng còi cọc thêm
   Bà con mếu máo kêu rên
Bảo nhau phải xiết chặt thêm quần vào
   Là Thượng đế khổ chừng nào
Ông to, ông nhỏ xúm vào cùng moi
   Phen này có lẽ phải toi
Giãy lăn đành đạch vỡ lòi ruột gan
   Đời sao còn lắm trái oan
Kiếp sau Thượng đế xin làm doanh nhân
   
                 XIẾC BAY

   Giá gas làm xiếc bay cao
Khiến cho dân chúng cồn cào ruột gan
   Không theo gas của Việt Nam
Mà theo gas ngoại khai gian nhập vào
   Mặc ai chóng mặt nôn nao
Các doanh nghiệp gas cứ ào ào bay
   Gas ơi sao quá ăn dầy ?
Làm cho Thượng Đế có ngày gẫy răng.

Tháng 12/2013
Nguyễn Văn Thọ. 0902294881
tho.nguyen1939@gmail.com