Chủ Nhật, 31 tháng 3, 2013

NIỀM VUI TUỔI 74

Mình nay tuổi đã bẩy mươi tư
Ai gọi là anh mình vẫn ừ
Rộn ràng vui sướng như mở hội
Vẫn trẻ chưa già vợi nỗi lo.

Nguyễn Văn Thọ, 0902294881
nguyen_tho1939@yahoo.com