Thứ Hai, 22 tháng 4, 2013

NỂ PHỤC( Mến tặng các nhà báo trẻ)

Đáng nể phục các nhà báo trẻ
Họ đi và viết khỏe tuyệt vời
Ngược xuôi đến khắp mọi mơi
Đưa tin về những chuyện đời đó đây
Có những lúc gặp đầy nguy hiểm
Họ vẫn đi đến những điểm họ cần
Họ vì đất nước, nhân dân
Tấm lòng nhà báo lương tâm rạng ngời
Họ dũng cảm phanh phui nhiều chuyện xấu
Phù chính, trừ tà, họ quyết đấu không tha
Tự hào tuổi trẻ nước ta
Thật là đáng nể, thật là đáng yêu.

Nguyễn văn Thọ, 0902294881
nguyen_tho1939@yahoo.com