Thứ Ba, 14 tháng 5, 2013

VIẾNG BÁC HỒ


     Vào Lăng viếng Bác mỗi lần
Có ai nghe tiếng rì rầm gì chẳng
   Như là lời Bác nói rằng
Mục tiêu dân chủ, công bằng rất hay
   Từ ngày đổi mới đến nay
Dân giầu nước mạnh càng ngày tăng lên
   Đó là điều tốt Bác khen
Tuy nhiên Bác rất buồn phiền lo âu
   Lo rằng có nhiều mọt sâu
Đang nằm trong Đảng bấy lâu khoét đào
   Chui vào chỗ thấp, chỗ cao
Làm cho đất nước, đồng bào khổ đau
   Toàn dân đoàn kết trước sau
Diệt trừ quyết liệt lũ sâu mọt này
   Sao cho đất nước đó đây
Dân đi theo Đảng lại đầy niềm tin.

Tháng 5/2013
Nguyễn văn Thọ.

GỪNG TẦU, GỪNG TA


     Gừng Tầu tràn ngập nước ta
Dài và bự thế, sao mà khiếp kinh !
   Đang gây ngộ độc dân mình
Vì ngâm hóa chất linh tinh quá nhiều
   Trông thì hoành tráng cỡ siêu
Nếu dùng sẽ gặp rất nhiều rủi ro
   Gừng ta tuy xấu, không to
Khẳng khiu dùng chẳng phải lo lắng gì
   Bạn ơi to nhỏ làm chi
Hám to , đẹp mã...hiểm nguy không lường !

Nguyễn văn Thọ.