Thứ Bảy, 9 tháng 11, 2013

Tác giả Nguyễn Văn Thọ


                   XIN TỪ CHỨC
( Về vụ ông Nguyễn Thanh Chấn ở Bắc Giang bị tù oan 10 năm)

   Dân xin từ chức chủ nhân
Sợ đầy tớ kém lương tâm, tình người
   Coi dân như muỗi, như ruồi
Bỏ tù dân cứ như chơi dễ dàng
   Không cần chứng cứ đàng hoàng
Ép cung rồi họ vội vàng tống giam
   Đang vô tội bỗng tù oan
Tự do mất hết, nát tan cửa nhà
   Người oan thảm thiết kêu la
Còn quan vẫn cứ thuận đà tiến thân
   Thôi đành từ chức chủ nhân 
Sợ mình oan ức muôn phần xót đau
   Mong trời hãy giải quyết mau
Cho chủ và tớ đổi nhau chỗ ngồi.

Tháng 11/2013
Nguyễn Văn Thọ, 0902294881