Thứ Bảy, 18 tháng 5, 2013

THÁNG NĂM NHỚ BÁC


     Tháng Năm nhớ Bác khôn nguôi
Cháu con ghi tạc những lời Bác khuyên
   Luyện rèn đạo đức thường xuyên
Kiệm, cần, liêm, chính không quên bao giờ
   Cấp trên dạy : học Bác Hồ
Người người làm việc say sưa, nhiệt tình
   Âm thầm cống hiến hy sinh
Vì dân, vì nước quên mình xả thân
   Chẳng màng vun vén cá nhân
Không hề vơ vét của dân làm giầu
   Nhưng bao người chẳng thế đâu
Họ hô học Bác lầu lầu lai rai
   Bao bài diễn thuyết dông dài
Bản thân làm lại quá sai, thật buồn !
   Bao nhiêu khiếu kiện sớm hôm
Niềm tin ngày một xói mòn cạn vơi
   Thế là học vẹt mà thôi
Nói - làm bất nhất là lời rỗng suông
   Làm cho dân chúng chán chường
Nói hay làm dở - dân thường khổ theo
   Bác Hồ trăn trở sớm chiều
Thương dân còn khổ, thoát siêu sao đành !

Nguyễn văn Thọ.