Thứ Bảy, 10 tháng 5, 2014

Tác giả Nguyễn Văn Thọ


          MINH CHỨNG RÕ RÀNG

   Hoàng Sa cùng với Trường Sa
Chủ quyền của đất nước ta, rõ rồi
   Hoà bình quản lý nhiều đời
Lịch sử, pháp lý từ thời xa xưa
   Bản đồ lưỡi bò mới đưa
Thè dài liếm sát tận bờ biển đông
   Lịch sử, pháp lý đêu không
Bị tẩy chay bởi cộng đồng văn minh
   Bản đồ cổ của nhà Thanh
Hoàng, Trường Sa thuộc rành rành Việt Nam
   Trung Hoa chỉ đến Hải nam
Đó là minh chứng rõ ràng, hiển nhiên.
   Chấp hành luật biển phải nghiêm
Hoà bình, ổn định vững bền biển Đông
   Cùng theo cách ứng xử chung
Không nên ăn ở hai lòng lừa nhau
   Láng giềng hữu hảo trước sau
Đặt mười sáu chữ lên đầu chớ quên!

Nguyễn Văn Thọ, 0902294881

 TRUNG QUỐC PHẢI NGỪNG NGAY XÂM LƯỢC VIỆT NAM!

   Cậy là nước lớn đông dân
Lại nhiều súng đạn không cần sợ ai
   Hoà bình, hữu nghị nói hoài
Nhưng mà hành động lại sai tầy trời
   Bá quyền, bành trướng rõ rồi
Đưa giàn khoan biển của người Việt Nam
   Rất nhiều tầu chiến hung tàn
Đâm vào tầu của Việt Nam rành rành
   Họ đang khiêu khích chiến  tranh
Thế là mười sáu chữ thành rỗng suông
   Đúng là cái lưỡi không xương
Yêu cầu Trung Quốc tìm đường rút ngay!

Nguyễn Văn Thọ, 0902294881

                BIỂN ĐẢO THÂN YÊU

   Vinh quang các chiến sĩ ta
Đang canh biển đảo gần xa nước mình
   Vượt bao thử thách, hy sinh
Giữ gìn ổn định, hoà bình biển Đông
   Đương đầu Trung Quốc tấn công
Quên mình, thà chết, quyết không chịu lùi
   Tiếc thương người đã đi rồi
Ơn người bám biển không rời ngày đêm
   Dù quân xâm lược cuồng điên
Quân dân đoàn kết vững bền đấu tranh
   Sống và chết vì biển xanh
Mang theo dòng máu cha anh hào hùng
   Luôn luôn chính nghĩa sáng bừng
Thắng bao lũ giặc điên khùng đó đây 
   Đất liền trực chiến đêm ngày
Chủ quyền biển đảo chung tay giữ gìn.

Nguyễn Văn Thọ, 0902294881