Thứ Bảy, 6 tháng 4, 2013

TIÊN TỬU

   Xin người tiên tửu thanh bình
Đừng say rượu khướt cuộc tình đảo điên
   Thân hình siêu vẹo ngả nghiêng
Nói năng tục tĩu bung biêng tháng ngày
   Héo khô, bệ rạc đọa đầy
Về nhà đập phá vò rầy vợ con
   Ma men nó hút mất hồn
Người thành ra ngợm hỏi còn ai thương
   Giao thông tai nạn trên đường
Đứng đi loạng choạng khó lường hiểm nguy
   Rượu bia hãy giảm bớt đi
Hồng hào tiên tửu lâm ly yêu đời.

Phạm Thị Ngân Hà.