Thứ Năm, 21 tháng 3, 2013

MƯA BẤT CHỢT

   Bỗng dưng Trời đổ cơn mưa
Mảnh ni lông cũng che vừa đôi ta
   Hai đầu chụm dưới gốc đa
Áo em ướt cả hai tà còn đâu
   Áo anh ướt hết vạt sau
Nào ai đã nói một câu.. ,.thế rồi
   Lênh đênh góc bể chân trời
Nay về tìm lại cái thời mộng mơ
   Ước gì Trời lại đổ mưa,
Cho tôi gặp lại người xưa đâu rồi
   Để tôi nói nốt một lời
Áo ướt ngày ấy, phơi rồi...chưa khô.

Trọng Lộc, 04-38432816

THỤY KHUÊ

   Ngày xưa tên cũ Thụy Chương
Nay mang tên mới là Đường Thụy Khuê
   Nơi đây quê thói đất lề
Địa linh nhân kiệt miền quê một thời
   Linh Lang Đức Thánh sáng ngời
Đại Vương Thượng đẳng đời đời còn đây
   Trâu vàng chạy đến nơi này
Lưu truyền tên gọi Hồ Tây đến giờ
   Lâm Đoan Tiến sĩ năm xưa
Bia trong Văn Miếu đến giờ không phai
   Phan Kế Bính giỏi như ai
Cử nhân Hán học người tài nước Nam
   Bốn trường tên Chu Văn An
Tôn thêm nét đẹp vẻ vang Phường mình
   Vườn hoa rợp bóng cây xanh
Tượng Lý Tử Trọng vinh danh, tự hào
   Hiên ngang đứng, đầu ngẩng cao
Quân thù tra tấn không bao giờ hàng
   Trước khi chết còn hô vang
Con đường cách mạng vững vàng  tiến lên!
   Còn đây mãi mãi không quên
Những truyền thống đẹp viết nên Sử vàng
   Ca trù thánh thót dịu dàng
Là di sản quý ngân vang đời đời
   Xin mời bạn đến vui chơi
Hồ Tây đẹp lắm tuyệt vời mộng mơ.

Nguyễn Văn Thọ.