Thứ Ba, 19 tháng 3, 2013

GIỚI THIỆU HỘI VIÊN NGUYỄN TRỌNG LỘC

Trọng Lộc( Nguyễn Trọng Lộc):
Chủ nhiệm CLB thơ ca Thụy Khuê
Điện thoại: 04-38432816
Sinh năm 1941 tại Hà Nội,
Hiện ở tại: số 12 Dốc Tam Đa, Thụy Khuê, Tây Hồ Hà Nội
Nguyên là Thày giáo Ngữ văn Trường PTTHCS
Đã nghỉ hưu.
Hội viên CLB thơ lục bát Tây Hồ và CLB thơ Tháp bút TPHN