Thứ Bảy, 27 tháng 4, 2013

VINH QUANG THÁNG TƯ

   Ngọt bùi nhớ lúc đắng cay
Trong ngày hội lớn nhớ ngày gian nan
   Mừng ngày giải phóng miền Nam
Toàn dân nô nức ngập tràn niềm vui
   Ngậm ngủi thương tiếc những người
Đã từng ngã xuống khắp nơi không về
   Nhớ bao thành phố làng quê
Quân thù tàn phá chẳng hề vẹn nguyên
   Hy sinh đau khổ triền miên
Trách ai vô cảm đã quên dễ dàng
   Lao vào tham vọng cao sang
Làm ăn bất chính ngày càng giầu lên
   Bao người quần quật ngày đêm
Dựng xây đất nước tiến lên mạnh giầu
   Đổi đời xã hội rộng sâu
Tự do, độc lập dài lâu vững bền
   Chúng ta mãi mãi không quên
Cha anh lớp lớp viết nên sử vàng
   Vinh quang Tổ Quốc Việt Nam
Làm nên chiến thắng huy hoàng Tháng Tư.

Nguyễn văn Thọ, 0902294881
nguyen_tho1939@yahoo.com