Thứ Ba, 1 tháng 10, 2013

Tác giả Nguyễn Văn Thọ


            THIÊN TAI

   Miền Trung thảm họa bão Mười
Nước trời hòa nước mắt người dâng cao
   Đau thương tang tóc biết bao
Đại gia ơi có ai nào biết không ?
   Bật lên vô tuyến mà trông
Để không lãng phí để đừng tham ô
   Để làm thật theo Bác Hồ
Để không phung phí "tiền chùa" sớm trưa
   "Dô" "dô" hò hét vừa vừa
Tiệc tùng nhậu nhẹt bớt thừa đổ đi
   Cho đời bớt cảnh sầu bi
Cho đầy tớ thật sự vì chủ nhân

   Nhân dân thương xót muôn phần
Những "đầy tớ" thật vì dân quên mình
   Vì dân sống đẹp nghĩa tình
Làm theo Bác Hồ Chí Minh thật lòng.

Tháng 10/2013
Nguyễn văn Thọ, 0902294881