Thứ Hai, 24 tháng 11, 2014

Tác giả MAI QUỐC GIÁO           ĐỜI LÁI ĐÒ

   " Một đời rút ruột nhả tơ"
Một đời chèo lái đưa đò qua sông
   Một đời - sắc sắc, không không
Một đời cần mẫn - vẫn không một đời

   Chuyến đò cuối - cập bến rồi
Một mình tôi đứng lẻ loi - bến đò
   Đò ơi! đò hỡi, ơi đò
Dần quên một gã lái đò là tôi"

   Chạnh lòng một chút thế thôi
" Làm thầy" vẫn đẹp trong tôi muôn phần
   Không không - sắc sắc vô cùng
Về hư vô vẫn một lòng đò đưa.

Tháng 2/2012
Mai Quốc Giáo.

        MỘT THỜI

   Một thời đèn sách say mê
Một thời theo Đảng bay về muôn phương
   " Cõng từng con chữ lên nương"
" Cầm đàn đỉnh núi" dậy hương một thời

   Một thời tâm huyết sục sôi
Đào hào đắp luỹ ngay nơi giảng bài
   Bình thơ văn - luận tương lai
" Lời ca át tiếng bom rơi" một thời

   Làm xong công việc "trồng người"
Vui như dâng ngọc cho đời thảnh thơi
   Còn thân gốc rạ giữa trời
Cũng xin dâng hiến đắp bồi đất đai.

Mai Quốc Giáo, 0935711449; 04-38431304