Thứ Tư, 18 tháng 9, 2013

Tác giả Nguyễn Văn Thọ


          MỪNG TẾT TRUNG THU

   Trăng Rằm tháng Tám lung linh
Mong trăng chiếu khắp nước mình gần xa
   Ánh trăng tỏa sáng mọi nhà
Trẻ em đều được nhận quà Trung thu
   Quan tâm chăm sóc chỉn chu
Công bằng quyền lợi, không trừ một ai.
   Giầu, nghèo, lớn, bé, gái, trai
Đều là người chủ tương lai nước nhà.

Tháng 9/2013
Nguyễn Văn Thọ, 0902294881
nguyen_tho1939@yahoo.com