Chủ Nhật, 21 tháng 9, 2014

VĨNH BIỆT CỤ NGUYỄN VĂN THÂN


VĨNH BIỆT CỤ NGUYỄN VĂN THÂN

Đốt nét tâm hương vĩnh biệt Người
Vai trò nhân thế diễn xong xuôi
Hình hài ở lại cùng bùn đất
Hồn vía bay lên với bụi trời
Tài sản ước ao, cơn gió thoảng
Công danh mong mỏi, áng mây trôi
Tám mươi ba tuổi về Tiên cảnh
Thoát cõi trần ai, tránh nợ đời.

Thoát cõi trần ai, tránh nợ đời
Tổ thơ làng Thuỵ vắng hình ai
Đường thi xướng hoạ, không người giỏi
Lục bát liên ngâm, chẳng kẻ tài
Mai trúc hao mòn, lòng cảm thán
Đa đề tàn lụi, dạ u hoài
Xa nơi trần tục, hồn siêu thoát
Vĩnh viễn yên vui chốn thượng đài.

Ngày 19/8/2014
Nguyễn Khắc Chấn, 88 tuổi
CLB thơ ca Thuỵ Khuê
Đ/c 18/282 Thuỵ Khuê

THƯƠNG NHỚ ANH NGUYỄN VĂN THÂN

Tám nhăm anh đã đi rồi
Tám ba ở lại ngậm ngùi lòng tôi
Nhớ một thuở cùng ngồi thơ phú
Nhớ bữa nào chén chú, chén anh
Bây giờ buồn bã vắng tanh
Vội vàng chia sẻ cùng anh đôi dòng
Tôi ở lại long đong một nhẽ
Nỗi vui buồn chia sẻ cùng ai
Vắng anh thơ lạc đề hoài
Rượu ngon nâng chén nhớ ai rượu buồn !

Vũ Kiệt, 83 tuổi
ĐT: 0168 530 7059