Thứ Năm, 23 tháng 1, 2014

Tác giả Nguyễn Văn Thọ


                        ĐẢNG TA
( Nhân kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Đảng 3/02)

   Bác Hồ từng dạy dân ta
Đảng là trí tuệ, Đảng là văn minh
   Vì dân vì nước hy sinh
Trung thành vô hạn quên mình, xả thân
   Đảng viên trách nhiệm, lương tâm
Không hề vụ lợi cá nhân làm giầu
   Luôn luôn gương mẫu đầu tầu
Chủ trương của Đảng trước sau hoàn thành
   Bao người đổ máu đấu tranh
Vì nền độc lập, hoà bình, tự do
   Cho dân hạnh phúc ấm no
Cho Tổ Quốc có cơ đồ sáng tươi
   Tiếc thay còn chẳng ít người
Say làm giầu đã quên lời Bác khuyên
   Tối mờ đầu óc vì tiền
Suy đồi phẩm chất đảng viên dần dần
   Tham ô, lãng phí của dân
Đảng viên biến chất Đảng cần thải ra
   Làm cho trong sạch Đảng ta
Xứng là trí tuệ, xứng là văn minh
   Xứng là lãnh đạo nước mình
Để dân tin tưởng nhiệt tình đi theo.

Ngày 3/02/2014
Nguyễn Văn Thọ, 0902294881

            LUỒNG GIÓ MỚI

   Tin vui đến với Thuỵ Khuê
Đón luồng gió mới thổi về nơi đây
   Với Ban lãnh đạo đổi thay
Đều cùng trẻ, khoẻ, hăng say nhiệt tình
   Năng động, sáng tạo, thông minh
Lương tâm, trách nhiệm, hết mình vì dân
   Tác phong cải tiến tốt dần
Tăng cường hiệu quả quan tâm hàng đầu
   Với cơ sở rất sát sâu
Đưa toàn Phường chuyển biến mau vững bền
   Kỷ cương, luật pháp giữ nghiêm
Phòng trừ tiêu cực không quên lúc nào
   Theo gương Bác Hồ nêu cao
Dân tin yêu đẩy phong trào tiến nhanh

Nguyễn văn Thọ, 0902294881; tho.nguyen1939@gmail.com