Thứ Năm, 10 tháng 10, 2013

Tác giả Nguyễn Văn Thọ


            LÒNG DÂN

   Đau buồn Tướng Giáp ra đi
Bà con tự lặn lội về viếng ông
   Đoàn người như biển mênh mông
Làm theo mệnh lệnh từ trong tim mình
   Coi ông như người gia đình
Cùng nhau bầy tỏ cảm tình tiếc thương
   Về đây thành kính tấm gương     
Vẫn đang tỏa sáng con đường dân đi
   Lòng dân sức mạnh thần kỳ
Tình dân vĩnh cửu tấm bia muôn đời
   Là tài sản quý tuyệt vời
Đó là bài học làm người cho ai
   Chớ dùng quyền thế ra oai
Hành dân, dân tránh...chạy dài...mất dân
   Bao lần đại thắng ngoại xâm
Là nhờ thế trận lòng dân vững bền
   Mất dân là mất niềm tin
Tình dân hơn mọi lợi quyền,vinh quang.

Ngày 13/10/2013
Nguyễn Văn Thọ, 0902294881

TIẾC THƯƠNG TƯỚNG GIÁP

   Tướng Võ Nguyên Giáp đi rồi
Nhưng còn sống mãi đời đời trong dân
   Ông là một bậc vĩ nhân
Chữ Tài, Đức, Nhẫn, Nhân, Tâm xứng tầm
   Ông là vị Tướng của dân
Là người anh cả của quân đội mình
   Ông là vị tướng hòa bình
Cũng là nhà giáo nghĩa tình bao la
   Bạn bè khắp chốn gần xa
Phục tài quân sự tinh hoa nước mình
   Kẻ thù nể trọng khiếp kinh
Mọi người thương tiếc nghiêng mình tiễn ông
   Dân ta nam, bắc, tây, đông
Học ông sống đẹp sáng trong tình người
   Ông là bất tử trên đời
Mong sao đất nước nhiều người như ông.

Nguyễn Văn Thọ.

Thứ Tư, 9 tháng 10, 2013

Tác giả Nguyễn Khắc Chấn


ÁNH SÁNG KHÔNG TẮT

(Nhân Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần)

Trăm linh ba tuổi mới  lìa đời
Dốc trọn tâm đức trổ hết tài
Đánh đuổi thực dân, giành đất nước
Đập tan đế quốc, giữ bầu trời
Anh hùng dân tộc so tiền bối
Danh tướng nhân gian sánh hiện thời
Văn võ kiêm toàn, ngôi sao sáng
Hào quang lan tỏa khắp muôn nơi.

Ngày 07/10/2013
Nguyễn Khắc Chấn.

Thứ Hai, 7 tháng 10, 2013

Tác giả Trọng Lộc


              SỐNG MÃI

   Ông là vị Tướng cầm quân
Cũng là vị Tướng lòng dân đời đời
   Nay ông về với Đất Trời
Phố Hoàng Diệu thành biển người mênh mông*
   Đoàn người như thể dòng sông
Chảy về đây tưởng nhớ ông nghẹn ngào
   Xin đừng nước mắt tuôn trào
Để ông thanh thản đi vào cõi Tiên
   Còn đây lừng lẫy Điện Biên
Ông còn sống mãi trong tim mọi người.
   * Số 30 Hoàng Diệu là nhà riêng của Đại tướng Giáp.

Ngày 08/10/2013
Trọng Lộc, Chủ nhiệm CNB thơ ca Thụy Khuê
04-38432816

Tác giả Nguyễn Văn Thọ
Ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Người chụp: Đại tá Trần Hồng.

THƯƠNG TIẾC BÁC VÕ NGUYÊN GIÁP

   Võ Nguyên Giáp - vị Tướng tài
Tướng quân có một không hai đương thời
   Chữ TÂM, chữ ĐỨC sáng ngời
Ông còn sống mãi đời đời trong dân
   Bởi ông là bậc Đại nhân
Ông là vị Tướng của quân dân mình
   Ông là vị Tướng hòa bình
Đại văn, đại võ - nghĩa tình bao la
   Niềm kiêu hãnh của nước ta
Ông là một bản trường ca hào hùng
   Toàn dân thương tiếc vô cùng
Mong nhiều vị Tướng như ông kiên cường
   Nghiêm minh sáng chói tấm gương
Diệt trừ tham nhũng mở đường tiến lên
   Học ông rèn luyện thường xuyên
Kiệm, cần, liêm, chính không quên bao giờ
   Tránh không lãng phí, tham ô
Đúng như lời của Bác Hồ đã khuyên
   Đau thương dồn nén trong tim
Biến thành sức mạnh tiến lên không ngừng.

Ngày 08/10/2013
Nguyễn Văn Thọ, 0902294881 nguyen_tho1939@yahoo.com